newsunny logo
 
首页
品牌列表
联系我们

DAIKIN大金液压单元

基本型号:柱塞液压系统  NDR系列 内置式电机泵液压系统  油冷却器(泵泄油冷却用)  NDJ系列 NEWDAI PACK液压系统  ND系列 微型液压系统  ND系列 NEWDAI PACK液压系统  SSS液压单元  OH PACK 液压单元


柱塞液压系统

NDP

 

特点

搭载新产品V系列柱塞泵的小型液压单元。提高保养性,可安心长期使用。三相诱导电机高效率规制合格品。

型号

NDP2151N3NN-20

柱塞液压系统型号说明

NDP_model

NDR系列 内置式电机泵液压系统

NDR

 

特点

具有低噪音、高信赖性、油温上升低、小型的优点、搭载转子泵的液压单元。是三相诱导电机高效率规制对象外产品。

型号

NDR081-071(H或L)-30-(R)(E),NDR081-072(H或L)-30-(R)(E),NDR081-073(H或L)-30-(R)(E),NDR081-075(H或L)-30-(R)(E),NDR081-101(H或L)-30-(R)(E),NDR081-102(H或L)-30-(R)(E),NDR081-103(H或L)-30-(R)(E),NDR081-105(H或L)-30-(R)(E),NDR081-201(H或L)-30-(R)(E),NDR081-202(H或L)-30-(R)(E),NDR081-203(H或L)-30-(R)(E),NDR081-205(H或L)-30-(R)(E),NDR081-301(H或L)-30-(R)(E),NDR081-302(H或L)-30-(R)(E),NDR081-303(H或L)-30-(R)(E),NDR081-305(H或L)-30-(R)(E)

NDR151-071(H或L)-30-(R)(E),NDR151-072(H或L)-30-(R)(E),NDR151-073(H或L)-30-(R)(E),NDR151-075(H或L)-30-(R)(E),NDR151-101(H或L)-30-(R)(E),NDR151-102(H或L)-30-(R)(E),NDR151-103(H或L)-30-(R)(E),NDR151-105(H或L)-30-(R)(E),NDR151-201(H或L)-30-(R)(E),NDR151-202(H或L)-30-(R)(E),NDR151-203(H或L)-30-(R)(E),NDR151-205(H或L)-30-(R)(E),NDR151-301(H或L)-30-(R)(E),NDR151-302(H或L)-30-(R)(E),NDR151-303(H或L)-30-(R)(E),NDR151-305(H或L)-30-(R)(E)

NDR231-071(H或L)-30-(R)(E),NDR231-072(H或L)-30-(R)(E),NDR231-073(H或L)-30-(R)(E),NDR231-075(H或L)-30-(R)(E),NDR231-101(H或L)-30-(R)(E),NDR231-102(H或L)-30-(R)(E),NDR231-103(H或L)-30-(R)(E),NDR231-105(H或L)-30-(R)(E),NDR231-201(H或L)-30-(R)(E),NDR231-202(H或L)-30-(R)(E),NDR231-203(H或L)-30-(R)(E),NDR231-205(H或L)-30-(R)(E),NDR231-301(H或L)-30-(R)(E),NDR231-302(H或L)-30-(R)(E),NDR231-303(H或L)-30-(R)(E),NDR231-305(H或L)-30-(R)(E)

NDR381-071(H或L)-30-(R)(E),NDR381-072(H或L)-30-(R)(E),NDR381-073(H或L)-30-(R)(E),NDR381-075(H或L)-30-(R)(E),NDR381-101(H或L)-30-(R)(E),NDR381-102(H或L)-30-(R)(E),NDR381-103(H或L)-30-(R)(E),NDR381-105(H或L)-30-(R)(E),NDR381-201(H或L)-30-(R)(E),NDR381-202(H或L)-30-(R)(E),NDR381-203(H或L)-30-(R)(E),NDR381-205(H或L)-30-(R)(E),NDR381-301(H或L)-30-(R)(E),NDR381-302(H或L)-30-(R)(E),NDR381-303(H或L)-30-(R)(E),NDR381-305(H或L)-30-(R)(E)

 

NDR系列 内置式电机泵液压系统型号说明

NDR_model

油冷却器(泵泄油冷却用)

DCR

 

 

型号

DCR10B-10,DCR20B-10

 

油冷却器(泵泄油冷却用)型号说明

DCR_model

NDJ系列 NEWDAI PACK液压系统

NDJ

 

特点

具有低噪音、高信赖性、油温上升低、小型优点的液压单元。三相诱导电机高效率规制合格品。

型号

NDJ89-101-30-(LC),NDJ89-102-30-(LC),NDJ89-151-30-(LC),NDJ89-152-30-(LC),NDJ81-101-30-(LC),NDJ81-102-30-(LC),NDJ81-151-30-(LC),NDJ81-152-30-(LC),NDJ159-101-30-(LC),NDJ159-102-30-(LC),NDJ159-151-30-(LC),NDJ159-152-30-(LC),NDJ151-101-30-(LC),NDJ151-102-30-(LC),NDJ151-151-30-(LC),NDJ151-152-30-(LC)

NDJ系列 NEWDAI PACK液压系统型号说明

NDJ_model

ND系列 微型液压系统

ND

 

特点

搭载V系列柱塞泵的小型( 油箱容量20、30、45L)的液压单元。三相诱导电机高效率规制合格品。

型号

ND89(Y)-200-40,ND89(Y)-200-50,ND89(Y)-201-40,ND89(Y)-201-50,ND89(Y)-202-40,ND89(Y)-202-50,ND89(Y)-203-40,ND89(Y)-203-50,ND89(Y)-300-40,ND89(Y)-300-50,ND89(Y)-301-40,ND89(Y)-301-50,ND89(Y)-302-40,ND89(Y)-302-50,ND89(Y)-303-40,ND89(Y)-303-50,ND89(Y)-400-40,ND89(Y)-400-50,ND89(Y)-401-40,ND89(Y)-401-50,ND89(Y)-402-40,ND89(Y)-402-50,ND89(Y)-403-40,ND89(Y)-403-50

ND81(Y)-200-40,ND81(Y)-200-50,ND81(Y)-201-40,ND81(Y)-201-50,ND81(Y)-202-40,ND81(Y)-202-50,ND81(Y)-203-40,ND81(Y)-203-50,ND81(Y)-300-40,ND81(Y)-300-50,ND81(Y)-301-40,ND81(Y)-301-50,ND81(Y)-302-40,ND81(Y)-302-50,ND81(Y)-303-40,ND81(Y)-303-50,ND81(Y)-400-40,ND81(Y)-400-50,ND81(Y)-401-40,ND81(Y)-401-50,ND81(Y)-402-40,ND81(Y)-402-50,ND81(Y)-403-40,ND81(Y)-403-50

ND159(Y)-200-40,ND159(Y)-200-50,ND159(Y)-201-40,ND159(Y)-201-50,ND159(Y)-202-40,ND159(Y)-202-50,ND159(Y)-203-40,ND159(Y)-203-50,ND159(Y)-300-40,ND159(Y)-300-50,ND159(Y)-301-40,ND159(Y)-301-50,ND159(Y)-302-40,ND159(Y)-302-50,ND159(Y)-303-40,ND159(Y)-303-50,ND159(Y)-400-40,ND159(Y)-400-50,ND159(Y)-401-40,ND159(Y)-401-50,ND159(Y)-402-40,ND159(Y)-402-50,ND159(Y)-403-40,ND159(Y)-403-50

ND151(Y)-200-40,ND151(Y)-200-50,ND151(Y)-201-40,ND151(Y)-201-50,ND151(Y)-202-40,ND151(Y)-202-50,ND151(Y)-203-40,ND151(Y)-203-50,ND151(Y)-300-40,ND151(Y)-300-50,ND151(Y)-301-40,ND151(Y)-301-50,ND151(Y)-302-40,ND151(Y)-302-50,ND151(Y)-303-40,ND151(Y)-303-50,ND151(Y)-400-40,ND151(Y)-400-50,ND151(Y)-401-40,ND151(Y)-401-50,ND151(Y)-402-40,ND151(Y)-402-50,ND151(Y)-403-40,ND151(Y)-403-5

 

 

ND系列 微型液压系统型号说明

ND_model

ND系列 NEWDAI PACK液压系统

ND151

 

特点

搭载V系列柱塞泵的小型( 油箱容量60L)的液压单元。三相诱导电机高效率规制合格品。

型号

ND151-102-50,ND151-103-50

ND系列 NEWDAI PACK液压系统型号说明

ND151_model

SSS液压单元

NT

 

特点

式样丰富多样、实现短纳期的通用液压单元。三相诱导电机高效率规制合格品。

型号

NT06M15N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M15N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M15N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M15N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M15N75-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M23N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M23N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M23N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M23N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M23N75-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M38N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M38N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M38N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M38N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT06M38N75-20-ABT(2或4)(02或03)

NT10M15N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M15N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M15N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M15N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M15N75-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M23N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M23N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M23N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M23N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M23N75-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M38N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M38N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M38N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M38N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT10M38N75-20-ABT(2或4)(02或03)

NT16M15N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M15N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M15N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M15N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M15N75-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M23N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M23N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M23N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M23N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M23N75-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M38N16-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M38N22-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M38N37-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M38N55-20-ABT(2或4)(02或03),NT16M38N75-20-ABT(2或4)(02或03)

 

SSS液压单元型号说明

NT_model

OH PACK 液压单元

OH_Pack

 

特点

使用V系列柱塞泵,可很简单地控制压力控制?流量控制。压力可对应至21MPa.三相诱导电机高效率规制合格品。

型号

OH060M151.5kW,OH060M152.2kW,OH060M153.7kW,OH060M155.5kW,OH060M157.5kW,OH060M1511kW

OH060V151.5kW,OH060V152.2kW,OH060V153.7kW,OH060V155.5kW,OH060V157.5kW,OH060V1511kW

OH100M151.5kW,OH100M152.2kW,OH100M153.7kW,OH100M155.5kW,OH100M157.5kW,OH100M1511kW

OH100V151.5kW,OH100V152.2kW,OH100V153.7kW,OH100V155.5kW,OH100V157.5kW,OH100V1511kW

OH160M151.5kW,OH160M152.2kW,OH160M153.7kW,OH160M155.5kW,OH160M157.5kW,OH160M1511kW

OH160V151.5kW,OH160V152.2kW,OH160V153.7kW,OH160V155.5kW,OH160V157.5kW,OH160V1511kW

 

OH PACK 液压单元型号说明

OH_Pack_model


上海纽西力贸易发展有限公司 Shanghai Newsunny Trade Development Co., Ltd. ©版权所有

首页
品牌列表
关于我们
联系我们